Odszkodowania - Wypadki komunikacyjne - Odszkodowania

Od 15 lat skutecznie odzyskujemy odszkodowania dla naszych Klientów.
Zadzwoń 512 496 601
Przejdź do treści

Odszkodowania

Odszkodowania. Szkoda (zniszczenie) w pojeździe
Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego lub sprawca wypadku uszkodził Ci pojazd, pamiętaj, ze należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy. Masz prawo dochodzić swoich roszczeń w tym odszkodowania za uszkodzony pojazd.

Jesteśmy ekspertami w dochodzeniu odszkodowań dla klientów, których pojazdy zostały uszkodzone wskutek wypadku komunikacyjnego. Specjalizujemy się w prawie odszkodowawczym, dlatego jesteśmy w stanie uzyskać odszkodowanie znacznie wyższe od tego, jakie oferuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy.

Twój pojazd został uszkodzony i nie możesz się nim już poruszać wtedy masz prawo by pojazd został odwieziony lawetą do wskazanego warsztatu samochodowego, który zajmie się naprawą.

Koszty transportu pojazdu w przypadku, gdy jesteś poszkodowany zapłaci Towarzystwo Ubezpieczeń sprawcy.

Towarzystwo Ubezpieczeń pokryje też koszty pojazdu zastępczego.

Masz prawo również dochodzić odszkodowania za inne rzeczy, które zostały uszkodzone w skutek wypadku tj. telefon komórkowy, komputer/ laptop / tablet, nawigacja samochodowa, zniszczone ubrania i inne rzeczy.

Zobacz więcej na: https://kancelarialesta.pl

Inne wypadki losowe
Zdarzeniem losowym nazywamy sytuację, która nie jest zależna od ludzkiej woli i prowadzi do określonych skutków, takich jak szkody osobowe i rzeczowe. Zaliczamy do nich m.in. zdarzenia związane z siłami natury, takimi jak powódź, huragan czy gradobicie. Do zdarzeń losowych należą też pożary, dewastacje, eksplozje czy katastrofy wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

Nie zwlekaj.  Już dzisiaj zwróć się do nas.

Jeśli doznałeś szkody osobowej lub rzeczowej wskutek zdarzenia losowego, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Jeżeli doszło do uszkodzenia nieruchomości (np. wskutek zalania lub pożaru), świadczenie można uzyskać jedynie wtedy, gdy budynek był ubezpieczony.

Kancelaria Lesta Odszkodowania Komunikacyjne
ul. Cieszyńska 7 45-316 Opole, NIP: 576 137 09 25
Wróć do spisu treści